lördag 13 april 2013

Barn lär sig skriva och läsa snabbare med IT-undervisning

student_ipad_school - 097 by flickingerbrad, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by flickingerbrad (bilden har ingen koppling till forskningen i artikeln)

Metoden att skriva sig till läsning sprider sig i landets förskolor och skolor. Med hjälp av en surfplatta kan barn lära sig läsa och skriva snabbare än med traditionella metoder. Nu finns det forskningsresultat som bekräftar detta, nämligen en ny studie av Åke Grönlund (Örebro universitet) och Annika Agélii Genlott (Sollentuna kommun), Improving literacy skills through learning reading by writing: The iWTR method presented and tested (Computers & Education April 2013).

Ett pressmeddelande i Forskning.seBarn lär sig skriva och läsa snabbare med IT-undervisning, beskriver hur barn i Sollentuna har fått skriva och läsa med hjälp av surfplattor. De lär sig hantera skriva i plattan mycket snabbare än de lär sig att skriva för hand och lär sig snabbt att skriva egna berättelser.

- Barnen lär sig läsa snabbare, det vill säga de får upp hastigheten i läsningen, men framför allt förbättras skrivandet och kommunikationsförmågan oerhört mycket. Eleverna skriver längre texter med bättre struktur, tydligare innehåll och ett mer genomarbetat språk, säger Åke Grönlund.

Barnen kommer förstås att lära sig att skriva för hand men eftersom de redan då kan läsa och skriva i datorn underlättas även den process. Barnen skriver och läser för varandra och får publicera sina texter och samarbetet mellan eleverna höjer förstås engagemanget.

Tekniken gör att alla kan vara med på sina villkor. Elever som inte läsa kan använda tekniken och få texter upplästa för sig och kan kommentera på andras texter. Barn som inte hade kunnat skriva en text med papper och penna kunde inkluderas. Forskarna ser också tecken på att samma metod skulle kunna användas i matematikundervisningen.

– Resultaten är uppmuntrande och viktiga, eftersom det finns behov av bättre metoder för att lära sig läsa och skriva bra. Andelen elever som lämnar grundskolan utan godkänt betyg i svenska, matematik och engelska ökar. Dessutom ökar skillnaderna mellan hög- och lågpresterande skolor och elever,

Inga kommentarer: