tisdag 23 april 2013

EU-kommissionen lanserar europeiskt MOOC-initiativ

EU-kommissionen lanserar nu ett europeiskt MOOC-initiativ, OpenupEd, som i början omfattar universitet i 11 länder, enligt ett pressmeddelande - EU-kommissionär Androulla Vassiliou välkomnar det första alleuropeiska initiativet för omfattande, öppna universitetskurser på nätet - MOOC.

- Partner i elva länder har gått samman för att lansera det första alleuropeiska initiativet för omfattande, öppna, nätbaserade kurser (Massive Open Online Courses – MOOC), med stöd av EU-kommissionen. MOOC är nätbaserade universitetskurser som gör det möjligt för människor att få tillgång till utbildning av god kvalitet hemifrån. Omkring 40 kurser, i en lång rad ämnen, kommer att tillhandahållas gratis på tolv olika språk. Initiativet leds av den europeiska sammanslutningen för distansuniversitet (European Association of Distance Teaching Universities – EADTU) och gäller främst öppna universitet. Partnerna är baserade i följande länder: Frankrike, Italien, Litauen, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Ryssland, Turkiet och Israel.

Det nya initiativet heter OpenupEd och här kommer kursutbudet att synas. Kurserna är gratis för alla och du får ett intyg efter att ha klarat alla moduler i kursen. Möjligheten kommer dock att finnas för studenter att omvandla dessa intyg till högskolepoäng mot avgift. 

- Kurser erbjuds i allt från matematik, ekonomi, e-kompetens, klimatförändring till kulturarv, företagens sociala ansvar, det moderna Mellanöstern, språk ochkreativt skrivande. Varje partner erbjuder kurser via en egen plattform och åtminstone på landets språk. För närvarande finns det kurser på partnernas elva språk, plus arabiska.

Tyvärr finns det inga nordiska universitet med i OpenupEd än så länge.

Inga kommentarer: