fredag 19 april 2013

Datorer finns i skolan men kompetensutveckling behövs

De flesta lärare i grundskolan och gymnasium har datorer och allt flera skolor har en dator per elev (en-till-en). Men en ny rapport från Skolverket menar att det finns stora kompetensbrister när det gäller att använda datorn som pedagogisk hjälpmedel. Många lärare behöver hjälp med att använda datorer för att stödja undervisningen och framför allt att kunna förebygga kränkningar på nätet.

- Vi ser en dramatisk ökning av antalet datorer men kunskapen om hur datorerna kan användas har inte hängt med. Behovet av kompetensutveckling är stort och här har kommuner och fristående skolor ett stort ansvar säger Peter Karlberg, undervisningsråd på Skolverket.

Rapporten fokuserar på följande områden:
  • Förbättrad tillgång till datorer
  • Lärare vill ha kompetensutveckling
  • Fortfarande låg it-användning i många ämnen
  • Elever behöver bli bättre på källkritik
  • Surfplattans intåg
  • Egen dator allt vanligare

Inga kommentarer: