tisdag 9 april 2013

Framtidens arbetsplats är mobil


Arbetsplatsen och kontorstider tillhör snart det förflutna enligt en ny rapport, The future of work, av Richard Watson och Andrew Crosthwaite of Futures House Europe. Rapporten tittar på nyckelfaktorer som påverkar hur vi arbetar idag och ser tydliga trender för framtiden. Eftersom vi är så uppkopplade idag och kommer åt information varifrån som helst arbetar vi mer än någonsin, oftast utan betalning. Många personer arbetar flera timmar än de sover.

- As a result of the internet, new technologies, the huge increase in mobile or home working, part-time jobs and today’s ‘always on’, 24/7 culture, we found that most people now spend more time working than sleeping. In fact by 2015 around 40% of the total workforce will be mobile – because work is no longer where the office is.

Bland annat ser rapporten följande trender:
  • Allt fler äldre som arbetar. Till 2050 kommer 50% av arbetskraften i Europa att vara över 65.
  • Den nya generationen kommer inte att lockas av samma arbetsmetoder och organisationsmodeller som finns idag.
  • Mobilitet. Redan 2015 är 40% av arbetskraften mobil, utan fasta arbetsplatser, och är helt beroende av mobila tekniker.
  • Stort behov av ny arbetskraft genom invandring i både Europa och Nordamerika. 
  • Fler kvinnor i ledningspositioner. Storföretag som tillhör Fortune 500 listan med tre eller flera kvinnliga direktörer visar klart bättre resultat än företag med en manlig styrelse.  
Läs en summering av rapporten i en artikel på DWPub, Is this the end of work as we know it? New white paper on Future of Work.

Bild: CC BY-NC-SA Some rights reserved by Vermin Inc

Inga kommentarer: