måndag 15 april 2013

Skapa engagemang i nätbaserade kurser

Många nätbaserade kurser saknar bra gruppdynamik och bristen på detta ofta leder till avhopp. Följande film från australiensiska COFA-online vid University of New South Wales ger dig tips om hur du kan skapa mer dynamik och engagemang på nätet. Filmen ger exempel på hur du kan skapa en bra social miljö på nätet, hur du skapar engagemang hos studenterna, hur du motiverar studenter som inte vill delta och strategier för att skapa och behålla effektiv kollaboration.

Filmen är bara en av många i serien Learning to teach online som universitetet har på YouTube. Filmerna riktas främst mot universitetslärare men gäller förstås också för gymnasium och vuxenutbildning i stor utsträckning.

Inga kommentarer: