lördag 6 april 2013

Skärm bättre än bok för äldre ögon

sas-ipad by zandwacht, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by zandwacht

De flesta tror att man läser bättre på papper än på skärm men ny forskning visar att skärmläsning kan faktiskt bli bättre för ögonen. En ny studie från Gutenberg-universitetet i Mainz, Tyskland, visar att läsplattornas bakgrundsbelysning ger bättre kontrast och är skonsammare mot ögonen, i synnerhet för äldre ögon. Även om både yngre och äldre försökspersoner alla påstod att de blev trötta när de läste på skärm, visade experiment att den subjektiva bedömningen saknade grund. Yngre läsare läste lika bra på papper och på skärm medan de äldre läste bättre på skärm.

Läs mer i Computer Sweden, Läsplatta det rätta för gamla ögon

Subjective Impressions Do Not Mirror Online Reading Effort: Concurrent EEG-Eyetracking Evidence from the Reading of Books and Digital Media
Franziska Kretzschmar, Dominique Pleimling, Jana Hosemann, Stephan Füssel, Ina Bornkessel-Schlesewsky, Matthias Schlesewsky

Inga kommentarer: