fredag 26 april 2013

Lärarnas digital kompetens i fokus


Sverige har hög datortäthet i skolor men det behövs ett nytt lärarlyft för att se till att alla lärare har rätt digital kompetens för att kunna använda datorer på ett pedagogiskt sätt. Så skriver riksdagsmannen Betty Malmberg (M) i en debattartikel i Computer Sweden, Lärarnas it-kompetens måste också höjas. Datorer används mest som skrivmaskiner i skolan och det beror på att lärarnas fortbildning inte hänger med.

- Datorn ska vara en självklar och integrerad del av utbildningssystemet – ett medel för att nå målen. Skolan ska vara en modern och relevant arbetsplats där man arbetar medvetet med it i såväl ett pedagogiskt syfte som ett administrativt.

Det finns förstås många goda exempel i landet där kommuner satsar stort på att integrera IT i all undervisning men utvecklingen är ojämn. Det är viktigt att vidta åtgärdar för att se till att alla skolor och lärare kan dra nytta av möjligheterna med IT i skolan:
- Moderaterna föreslår därför ett Lärarlyft 3.0 som ska vara en fortbildning med fokus på it i klassrummet. Det syftar till att ge lärare evidensbaserade undervisningsverktyg som underlättas och möjliggörs av den digitala tekniken. Även skolverkets uppdrag om främjande av it-användning bör uppdateras och förstärkas.

Inga kommentarer: