tisdag 2 april 2013

E-portfolio: ett verktyg för läkarstudenters lärande och professionella utveckling

Välkommen till eLunch om IKTE-portfolio: ett verktyg för läkarstudenters lärande och professionella utvecklingHelen Setterud (lektor i medicin, inr. pedagogik vid Institutionen för läkarutbildning, Örebro universitet) pratar om hur de jobbar med e-portfolio som ett verktyg för läkarstudenters lärande och professionella utveckling.

När: Torsdag 25 april, kl. 12.15-13.00
Plats: Öppna webbsidan https://connect.sunet.se/elunchomikt/
Du kan gå in som Guest. Skriv gärna in lärosätets förkortning och ditt namn.

Syfte: Seminarieserien syftar till att inspirera dig som är intresserad av IKT i undervisningen, ge dig nya uppslag och idéer samt möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan lärare vid medverkande lärosäten.

Arrangör: Svenska användargruppen för Blackboard.

Inga kommentarer: