måndag 8 april 2013

Upphovsrätt för bilder på nätet

Följande bild beskriver vad som gäller när du vill använda en bild du hittar på nätet. Bilden har tagits fram av Wikimedia Sverige och Lennart Guldbrandsson och tar dig steg för steg genom upphovsrättslagen och Creative Commons och vilka villkor som finns för återanvändning av bilder.
Läs även på Kristina Alexandersons blogg, Vad får du sprida på nätet? En enkel presentation av upphovsrätten för bilder!
Upphovsrätt_för_kulturarvsinstitutioner CC (by, sa) Wikimedia Commons author Hannibal (Lennart Guldbrandsson)

Inga kommentarer: