torsdag 25 april 2013

Sophia - portal för öppna lärresurser

Sophia är en resursportal med cirka 28 0000 lektioner, föreläsningar och övningar från gymnasie- till universitetsnivå. Det finns material inom de flesta ämnesområden och majoriteten är märkta med Creative Commons licenser.

Varje lektion ger omfattande information om upphovsmannen, mål, innehåll, lämplig utbildningsnivå, användartips, licenstyp och nyckelord (taggar). Varje lektion ger möjlighet att ställa frågor till läraren som skapade verket. Dessutom kan man intyga att innehållet håller vetenskaplig kvalitet och bedöma det. En del lektioner innehåller lektionsplaner och övningar.

Sophia planerar att erbjuda även nätbaserade högskolekurser via ett antal lärosäten i USA mot avgift. Dessa ger ävan högskolepoäng men än så länge har inte denna möjlighet kommit igång.

Inga kommentarer: