söndag 28 april 2013

En MOOC om Moodle

Vill du lära dig mer om att undervisa med hjälp av lärplattformen Moodle finns det nu en öppen gratis MOOOC-utbildning, Moodle MOOC, som startar 1 juni. Kursen tar 4 veckor och består av självstudier, gruppdiskussioner, inspelade demonstrationer och synkrona aktiviteter. Kursen drivs av nätverket Integrating Technology for Active Lifelong Learning, som erbjuder många utbildningar i Moodle, och kursledaren är Nellie Deutsch.

Här får du ett smakprov:


Inga kommentarer: