onsdag 25 september 2013

Diskussion om genomströmning i distansutbildning missvisande

Att direkt jämföra genomströmning i helstidsutbildningar på campus med deltidskurser på distans är missvisande och leder till fel slutsatser. Det är kärnan i en ny artikel som jag har skrivit tillsammans med min kollega vid Linnéuniversitetet, Linda Reneland-Forsman. Artikeln har just publicerats i tidskriften EURODL, European Journal of Open, Distance and E-learning, och heter Completion Rates - A False Trail to Measuring Course Quality?

Artikeln ger exempel på hög och låg genomströmning både på distans och på campus och menar att mer fokus måste läggas på andra kvalitetsfaktorer som interaktivitet, gruppdynamik, hur olika rum (fysiska och virtuella) används och vilken pedagogisk grundsyn kursen bygger på.

- Courses with the highest completion rates had three things in common; active discussion forums, complementing media and collaborative activities. We believe that the time has come to move away from theoretical models of learning where web-based learning/distance learning/e-learning are seen as simply emphasizing the separation of teacher and students. Low completion rates should instead be addressed as a lack of insight and respect for the consequences of online pedagogical practice and its prerequisites.

Ladda ner artikeln som pdf-fil.

Inga kommentarer: