måndag 16 september 2013

Eleverna lyssnar inte till läraren

The Flipped Classroom by AJC1, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by AJC1

Tråkig undervisning är det största problemet i skolan enligt en dansk elevundersökning. Därför satsar en del skolor på lektionsfri undervisning där alla elever arbetar självständigt med individualiserad undervisning via datorer eller surfplattor. En artikel i danska Berlingske, Eleverne gider ikke at høre på lærerne, ger ett konkret exempel på lektionsfri undervisning från Ruds Vedby SkoleVestsjælland.

När skolan frågade eleverna hur de vill förändra skolan var svaren glasklara enligt skolledaren Bodil Bøgebjerg:

- Vi spurgte i 2011 eleverne, hvad der skulle til, for at de fik lyst til at komme i skole hver dag. Meldingen var klar. De ville have IT, for de gider ikke at skrive med blyant. De ville også gerne have mad på skolen, for de arbejder bedst, når de er mætte. Og så sagde de, at de gider fandeme ikke at sidde og høre på en lærer, der står og messer. Det er der jo ikke noget at sige til.

Eleverna arbetar genom alla delar av läroplanen med kan följa olika spår och det finns stora möjligheter till fördjupning. De jobbar självständigt eller i mindre grupper och läraren finns alltid till hands för handledning och stöd. Enligt artikeln har eleverna bliver mer motiverade och upplever att skolan är mycket roligare än förr även om den gamla klasstillhörigheten saknas till viss del. För lärarna har övergången varit en omställning men alla verkar se fördelarna med det nya. 

- På skolelederkontoret finder hun en grafisk fremstilling af et forsøg, hvor amerikanske studerendes hjerneaktivitet blev målt gennem en hel uge. Kurverne over hjerneaktiviteten bugter sig op og ned gennem døgnet, når eleverne er sammen med vennerne, laver lektier, sover, og når de arbejder i laboratorier.

- Det eneste tidspunkt, hvor hjerneaktiviteten stort set ikke letter fra nulpunktet, er, når de studerende får klasseundervisning. Deres hjerner er faktisk langt mere aktive, når de sover, end når læreren taler.

Inga kommentarer: