söndag 29 september 2013

Nytt EU-initiativ för att främja innovation och digital kompetens inom utbildning

EU-kommissionen lanserar nu ett omfattande initiativ, Opening up education, som ska främja digital kompetens, användning av öppna lärresurser och tillgång till digitala resurser i skolor och universitet. Man konstaterar att dagens utbildningssystem inte klarar av att ge studenter den digitala kompetensen som kommer att krävas i nio av tio jobb 2020. Initiativet kommer att stödja projekt som utvecklar innovativ pedagogik och delning av lärresurser.

Pressreleasen skriver följande om situationen inom högre utbildning:

- Även inom den högre utbildningen finns utmaningar. Antalet studerande i EU kommer att öka avsevärt under det kommande årtiondet och universiteten måste därför se över sina traditionella undervisningsmetoder för att anpassa dem till denna utveckling. Sedvanliga kurser kan kompletteras med öppna kurser på internet så att studenterna kan få tillgång till utbildningen oavsett tid, plats och utrustning. Många universitet är dock inte redo för denna förändring.

Opening up education fokuserar på tre huvudområden:
  • Fler möjligheter till innovation för organisationer, lärare och studerande.
  • Ökad användning av öppna lärresurser så att allt material som produceras med offentliga medel är tillgängligt för alla.
  • Bättre it-infrastruktur och ökad tillgång till digitala resurser i skolor.
Läs en mer detaljerad analys av detta initiativ med fokus på hur det påverkar skolan av Stefan PålssonOmvärldsbloggen: EU-kommissionen: Släpp in it i skolan!

Inga kommentarer: