söndag 1 september 2013

Ny rapport om surfplattor i skolan


Våren 2012 delades ut över 2000 iPads till elever i Stockholm, från förskola till gymnasium. Satsningarna varierade från skola till skola; vissa klasser fick varje elev en iPad och i andra klasser fick eleverna dela på dem. Satsningen har nu utvärderats i en rapport av Jan HylénUtvärdering av Ipad-satsning i Stockholms stad. Utvärderingen svarar på följande frågor:
  • I vilka lärsituationer kan iPad användas med framgång?
  • När kan en iPad ersätta en bärbar dator?
  • Ökar användandet av iPads elevernas motivation till att lära?
Genom intervjuer, observationer och enkäter har man kommit fram till följande slutsatser. Surfplattor kan ersätta bärbara datorer för de allra flesta funktioner och i vissa anseende är de bättre än datorer (framför allt bild, film, e-böcker samt lång batteritid och snabb inloggning. Ordbehandling är dock en svaghet för iPads. Nästan alla lärare tycker att de kan motivera sina elever bättre genom att använda iPads.

Läs en längre analys av rapporten av Stefan PålssonSkolverkets Omvärldsblogg: Stockholms stads ipad-satsning utvärderad.

Inga kommentarer: