fredag 6 september 2013

Konferens: Samverkan och flexibilitet för livslångt lärande


Lärcentraorganisationen NITUS arrangerar i samarbete med Högskolan Dalarna sin årliga konferens i Falun 6-7 november. Temat för årets konferens är Samverkan och flexibilitet för livslångt lärande. Huvudfrågan är hur kommunala lärcentra och högskolor kan samverka för att kunna erbjuda studenter i hela landet relevanta utbildningar. Vilka distributionsformer ger bäst resultat? Hur ska kurserna utformas?

I programmet finns följande inlägg:
  • Flexibla lösningar för fortbildning, uppdragsutbildning och folkbildning
  • Bra exempel på framgångsrika lärcentra
  • Nästa generations lärande: pedagogisk utveckling med tekniken som stöd
  • Samarbete mellan högskolor och lärcentra
  • Poänggivande uppdragsutbildningar online
  • Knowledge Transfer Partnerships Dalarna
  • U Nordic
  • Vinster med kommunalinvestering i kompetens

Inga kommentarer: