tisdag 3 september 2013

Ny öppen kurs - Flexible, Distance and Online Learning

En ny omgång av den öppna kursen Flexible, Distance and Online Learning (FDOL132) startar 12 september. Kursen riktar sig mot lärare, IT-pedagoger och kursutvecklare inom högre utbildning som vill lära sig mer om nätbaserad utbildning.

Kursen kräver inga tekniska förkunskaper och använder gratis nätbaserade verktyg. Kursen bygger på problembaserat lärande (PBL) och ska visa hur du kan använda digitala verktyg för att skapa engagemang bland studenter samt att främja samarbete och lärande. Den här kursen är en vidareutveckling av vårens kurs, FDOL131 (hela kursen ligger kvar om du vill titta på innehållet). Kursen är ett samarbete melan Karolinska Institutet och engelska University of Salford.

- FDOL will enable learners to develop an understanding of the benefits and challenges students and tutors are facing in open online learning. It will also assist learners to develop effective strategies in order to design and implement their own flexible, blended, online and open courses, modules and programmes.
FDOL is a wholly open online course, run as a ‘guided discovery’ experience: involving learners in active participation in open, online learning environments and designed to enable them to critically reflect upon this engagement through collaborative and networked learning activities.

Kursen är gratis men ger inga högskolepoäng. Du får förstås ett intyg efter genomgången kurs.

Inga kommentarer: