onsdag 11 september 2013

Kollaborativt skrivande

Google Drive (tidigare Google Docs) har varit det självklara verktyget för kollaborativt skrivande under flera år. Ett intressant alternativ heter Editorially. Du skapar ett dokument som sparas på nätet och sedan kan du dela det med dina kollegor. Du bestämmer vem som kan redigera. kommentera eller bara läsa. Alla versioner sparas och Editorially visar tydligt vilka versioner som finns. Du kan även jämföra olika versioner samtidigt och se vilka formuleringar du föredrar. Alla som deltar i skrivarbetet kan delta i flera diskussionstrådar kring dokumentet.

Funktionsmässigt finns det stora likheter melan Editorially och Google Drive men Editorially har ett snyggare gränssnitt och en del finnesser som Google skanar. Titta på introduktionsfilmen och prova själv.

Inga kommentarer: