lördag 14 september 2013

Entreprenöriellt lärande

Hur kan entreprenörskap intergreras i skolans undervisning? Detta är temat på en konferens, Entreprenöriellt lärande, som äger rum i Malmö 29 oktober. Konferensen arrangeras av Lärarförbundet och riktar sig främst mot på gymnasie- och högstadielärare.

Dagen består av inspiration från två lärare från Humleskolan i Bromölla som ger praktiska exempel på hur man kan stimulera kreativitet och entreprenörskap i skolan. Dessutom finns det flera workshops och diskussion.

Ur innehållet:
  • Bakgrund - Varför entreprenöriellt lärande i skolan?
  • Entreprenöriellt förhållningssätt på vårt sätt! - Hur definierar vi begreppet? Konkreta exempel ur vår undervisning.
  • Planera, genomföra och bedöma utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt - Elevinflytande, ämnesintegration, processuppgifter, examinationer och så vidare.
Läs mer om konferensen.

Här kommer en intervju från Lärarkanalen med Åsa Falk Lundqvist från pedagogiska institutionen på Umeå universitet som förklarar begreppet entreprenöriellt lärande

Inga kommentarer: