tisdag 10 september 2013

Pedagogisk digital kompetens


Lärare behöver kunna hantera digitala lärmiljöer på ett pedagogiskt sätt och det ställs allt högre krav på deras digitala kompetens. Det saknas dock beskrivningar på dessa kompetenser och kvalitetskriterier inom e-lärande i Sverige idag. Ett nytt projekt, Pedagogisk digital kompetens, som leds av Umeå Universitet kommer att undersöka just dessa frågor. Läs mer i ett pressmeddelande från Umeå Universitet, Pedagogisk digital kompetens bland lärare utforskas i nytt samarbetsprojekt.

- Syftet med projektet är att genom gränsöverskridande samarbete mellan universitet och högskolor i Umeå och Vasa undersöka och kartlägga vilken pedagogisk digital kompetens (PDK) som är nödvändig idag för att säkerställa hög kvalitet i undervisning via Internet, för högre utbildning och i näringslivet.
Enligt projektledare och docent Jörgen From på pedagogiska institutionen vid Umeå universitet:

- Kunskap om detta är angeläget eftersom antalet studenter som studerar via Internet ökar. Även inom näringslivet finns ett behov av att kunna erbjuda medarbetare interna utbildningar och kompetensutveckling via olika nätbaserade resurser. Tillgång till god nätbaserad utbildning är också strategiskt viktigt med tanke på en hållbar regional utveckling.

Förutom Umeå består projektet av SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Vasa universitet, Åbo Akademi, Svenska Handelshögskolan i Vasa, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia. Projektet finansieras av EU Interreg-programmet Botnia-Atlantica.

Inga kommentarer: