lördag 21 september 2013

Workshop - nätbaserad bedömning

DSCN0796 by mk_III, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by mk_III

Högskolan i Dalarna arrangerar en workshop i Falun 9 oktober på temat nätbaserad bedömning.

- Synen på bedömning är knuten till synen på kunskap och till synen på undervisning. Forskning har visat att bedömningen har stor betydelse för inlärningen och att arbetet med bedömning och examination påverkar studenternas arbete mer än ändringar i kursplanerna.

Förutom mycket diskussion kring ämnet kommer du att träffa fem inbjudna gäster som ger sin syn på nätbaserad bedömning och examination:
  • Gudrun Ericson, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet,
  • Henrik Hegender, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitet,
  • Ulrika Tornberg, docent i pedagogik,
  • Eva Hultin, lektor i pedagogik vid Högskolan Dalarna och
  • Anna Teledahl, doktorand i pedagogik vid Högskolan Dalarna.
Mer information och anmälan.

Inga kommentarer: