onsdag 4 september 2013

Nytt initiativ för forskning inom öppna lärresurser

Ett nytt initiativ, OER Research Hub, skapar ett nav för alla som forskar inom OER (öppna lärresurser), öppen kurslitteratur och olika former av öppen utbildning. Bakom OER Research Hub finns brittiska Open University och Hewlett Foundation.

Syftet är att samla forskning inom området, skapa nätverk och samarbete mellan forskare och visa resultat. Den underliggande frågan för allt arbete är att undersöka hur OER påverkar lärande och undervisning på alla utbildningsnivåer.

- The Open Educational Resources Research Hub (OER Research Hub) provides a focus for research, designed to give answers to the overall question ‘What is the impact of OER on learning and teaching practices?’ and identify the particular influence of openness. We do this by working in collaboration with projects across four education sectors (K12, college, higher education and informal) extending a network of research with shared methods and shared results. By the end of this research we will have evidence for what works and when, but also established methods and instruments for broader engagement in researching the impact of openness on learning.

Inga kommentarer: