fredag 20 september 2013

Universiteten i Wales satsar på öppna lärresurser

Rektorer från alla 8 universitet i Wales har kommit överens om att satsa på öppna lärresurser (OER) enligt en artikel i Times Higher Education, Welsh universities commit to sharing course material online. Universiteten kommer att publicera kursmaterial och föreläsningar öppet på nätet så att andra kan återanvända dem och därmed kan lärare spara tid på att slippa förbereda resurser som redan finns. Wales blir ett av de första länderna som skapar en nationell policy kring OER.

Universiteten kommer att bygga en nationell portal för alla resurser men materialet kommer att ligga hos lärosäten och portalen bara länkar dit. Lärosäten planerar också en gemensam MOOC för att förbereda nya studenter för universitetsstudier. Dessutom kommer lärarna att få stöd att använda OER genom workshops.

Inga kommentarer: