lördag 22 mars 2014

Bortom en dator per elev

Vad är fördelarna med att varje elev har en egen dator i skolan? Vilka nackdelar finns? Vilka förutsättninar behövs för att dra nytta av en en-till-en satsning? Forskningsprojektet Unos Uno har under de senaste tre åren undersökt hur datorer används i 23 skolor runt om i landet och nu har slutrapporten publicerats. Rapporten har skrivits av projektledaren Åke GrönlundÖrebro universitetAtt förändra skolan med teknik och är resultatet av ett samarbete mellan elva huvudmän och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting.

Rapporten ger ett antal fördelar med en-till-en:
  • Elever är bättre på informationssökning och att skriva och presentera sitt arbete
  • Bättre läs- och skrivförmåga
  • Lärarna kompetensutvecklas genom att utnyttja teknikens möjligheter
  • Bättre kontakt mellan lärare och elever
  • Både lärare och elever upplever processen positivt
Det finns dock flera förutsättningar för en lyckad satsning på IKT och lärande. Först och främst att ledningen verkligen leder processen och inser att det handlar om en förändrad pedagogik och nya roller. Det krävs också en genomtänkt strategi. Stöd till lärarna i förändringsprocessen betonas liksom stöd till eleverna. Genom dessa kan de negativa effekterna minimeras:

Centralt är att lärare ges förutsättningar att arbeta effektivt, till exempel genom att samarbeta mer och dela med sig av erfarenheter och undervisningsmaterial. (artikel hos SKL, ref nedan)

Inga kommentarer: