måndag 24 mars 2014

Varför satsar regeringen inte på IKT och lärande?

iPad Writers by BarbaraLN, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License by BarbaraLN

Sverige riskerar att halka efter ännu mer i PISA-mätningar om vi inte satsar medvetet på IKT och lärande på alla nivåer. En debattartikel i Svenska Dagbladet, Sverige riskerar att hamna i jumboklass, av fyra akademiker vid Stockholms Universitet, Love Ekenberg (professor i data- och systemvetenskap), Uno Fors (professor i it och lärande), Staffan Selander (professor i didaktik) och Gunnar Wettergren (it-pedagog, enhetsföreståndare) menar att regeringens bristande intresse för IKT och lärande går helt emot den internationella utvecklingen. Snart kommer PISA att mäta elevers digital kompetens och så kallade 21st century skills (kollaborativt lärande med stöd av IKT) och vi riskerar hamna långt ner i listan eftersom vi saknar en övergripande strategi och brist på utvecklingsmedel.

Även om många kommuner arbetar medvetet och ambitiöst med IKT och lärande har de problem med nyexaminerade lärare som saknar ofta rätt kompetens:

- Dessa kommuner tvingas idag att direkt själva vidareutbilda sina nyanställda lärare, eftersom lärarutbildningarna inte gett dessa lärare tillräckligt it-kunnande för att kunna fungera i skolor med it-stött lärande.

Författarna lämnar 5 krav till regeringen:

1. Inför ett flertal obligatoriska kurser kring IKT och lärande på alla lärarutbildningar.
2. Skapa landsomfattande distansutbildningar i kollaborativt IKT-baserat lärande för fort- och vidareutbildning av alla yrkesverksamma lärare.
3. Skapa nya experimentella lärarutbildningar med stark grund i moderna krav på kompetens (21st Century Skills) och IKT-pedagogik.
4. Utveckla IKT-lösningar som passar olika ämnen och stadier inom områden som mobilt lärande, sociala medier och lärande samt även spelorienterat lärande och simulering.
5. Skapa en gemensam öppen resurs med digitala läromedel i form av video, spel och liknande tillgängligt för alla.


Kan dessa gälla även för högre utbildning?

Inga kommentarer: