fredag 28 mars 2014

Högskoleutforskaren

Bild: Universitetskanslersämbetet
Universitetskanslersämbetet har tagit fram ett interaktivt verktyg, Högskoleutforskaren, som ger dig möjlighet att se och analysera statistik om hur effektivt universitet och högskolor bedriver sin verksamhet. Du kan ta fram statistik om ditt eget lärosäte, jämför flera eller ta fram nationella statistik. Du kan även ladda upp egna siffror och sedan jämför mot officiella statistik.

- Du som van användare kan ladda upp egen statistik och göra egna analyser och jämförelser. Du kan även fritt välja bland de statistiska variabler som vi har lagt in i verktyget och du kan analysera dem på flera olika sätt. De analyser som du har gjort kan sparas i en fil så att du kan fortsätta arbetet vid ett senare tillfälle.

Se en kort introduktionsfilm om Högskoleutforskaren.
Bruksanvisning (som pdf-fil).

Inga kommentarer: