måndag 10 mars 2014

Tentor via nätet

Distance education by mcwetboy, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License by mcwetboy

Ett omdiskuterat område inom distansutbildning är hur man arrangerar tentamenstillfällen. Om det finns flera studenter på samma ort kan de vända sig till kommunens lärcentrum eller bibliotek men är det bara en student kan det bli för dyrt att ordna en tentamensvakt. Norska Högskolan i Narvik testar nu en intressant lösning som kan betyda säkra tentamensmöjligheter för alla distansstudenter, enligt en artikel från Its learning, Tentor via nätet sparar tid och pengar.

Högskolan lägger ut sina tentor i lärplattformen Its learning och genom en koppling till e-mötestjänsten Adobe Connect kan en tentamensvakt bevaka studenten på distans. Studenten delar sin skärm via Adobe Connect och slår på webbkameran och därmed kan vakten identifiera studenten och ser allt studenten skriver i sin dator. Enligt Arild Steen, högskolelektor i datavetenskap på Högskolan i Narvik:

- Vi håller på och experimenterar med det här och resultaten verkar bra. Vi skickade ut frågeformulär till studenterna efter tentorna. De uppgav att de är nöjda med tentamensmetoden eftersom de sparar tid och pengar. De behöver inte längre resa långa sträckor för att skriva tentamen. Det är också lättare administrativt sett. Ur ett större perspektiv ger den här metoden även en konkurrensfördel eftersom den gör våra distansutbildningar mer attraktiva.

Artikeln beskriver hur högskolan utvecklar lärarnas användning av lärplattformen och andra intressanta tillämpningar.

Inga kommentarer: