lördag 22 mars 2014

Mindmap om pedagogiska teorier

EU projektet HoTEL (HOlistic approach to Technology Enhanced Learning) har tagit fram en fin karta (mindmap) som summerar de viktigaste begreppen inom pedagogik. Bilden visar vetenskapliga områden, nyckelpersoner, pedagogiska paradigmer och begrepp som hjälpmedel för alla som studerar inom området utbildningsvetenskap. På kartan finns även klickbara länkar till mer information.

Kartan ingår även i en av projektets rapporter, Report on good practice of innovative applications of learning theories in TEL.

- This document sets out the learning theories which influence innovators, identifies the new learning practices supported by TEL in higher education, professional learning and informal learning, and offers a multiple stakeholder analysis for TEL innovations in learning & education.

Inga kommentarer: