söndag 2 mars 2014

Sveriges kvalitetssäkring av högre utbildning ifrågasatt

Sverige är inte längre medlem i det europeiska organisationen för kvalitet inom högre utbildning, ENQA (European Association for quality assurance in higher education) eftersom det svenska utvärderingssystemet som används av myndigheten UKÄ (Universitetskanslersämbetet) avviker från det som används inom ENQA. Enligt ett meddelande från UKÄ:

Sverige är för närvarande "full member under review" eftersom det svenska systemet med fokus på resultat skiljer sig från ENQA:s sätt att se på kvalitetsgranskning. ENQA skulle därför genomföra en granskning av det svenska kvalitetsutvärderingssystemet i år för att ta ställning till fortsatt status för medlemskapet. Universitetskanslersämbetet har dock begärt att denna granskning skulle skjutas upp och äga rum när den nya metoden för kvalitetsgranskning kommit i bruk 2015, och under tiden fortsätta som "full member under review".

Beslutet har gett upphov till en hel del diskussion i såväl tidningsspalterna som sociala medier.

Inga kommentarer: