lördag 29 mars 2014

Nordiska rådet publicerar med Open Access

Open Access (storefront) by Gideon Burton, on Flickr
CC BY-SA Some rights reserved by Gideon Burton 
Det nordiska ministerrådet lanserar nu en öppen publiceringsplattform där alla forskningsresultat och rapporter som har finansierats medgemensamma medel ska publiceras enligt principen Open Access. Det betyder att publikationerna ska vara tillgängliga för alla utan prenumerationsavgifter. Plattformen drivs av Uppsala universitet. Enligt Dagfinn Høybråten, Nordiska ministerrådets generalsekreterare, i en nyhetsartikel på sajten Norden:

- Nordiska ministerrådet är genom sina projekt och institutioner starkt engagerade i kunskapsutveckling på bred front. Genom Open Access tillgängliggör vi bredden av den kunskap vi tar fram och bidrar på detta sätt till ett starkare fundament för fortsatt innovation, både inom och utanför det nordiska samarbetet.

Den nya plattformen kommer att innehålla material från Nordiska ministerrådet, NordForsk, Nordisk Innovation, Nordisk Energiforskning, Nordiska högskolan för hälsovetenskap, Nordicom, Nordregio och Nordens välfärdscenter. Du kan söka publikationer på svenska, norska och engelska.

Inga kommentarer: