måndag 31 mars 2014

Bibliotek och sociala medier

Anders Gerestrand (Linnéuniversitetet), en av föreläsarna (Bild: R Jansson)
Länsbibliotek Sydost ordnade 27 mars en konferens i Växjö med temat sociala medier och bibliotek.

- De sociala medierna är under ständig förändring. Nya kommer till, andra överges. Facebook, Twitter, Instagram, bloggar… Det finns många ställen att höras och synas bland sociala medier. Varför ska biblioteken finnas på sociala medier? Och i vilka kanaler? Olika målgrupper väljer olika ställen att vara på. Det finns också många frågor kring hur biblioteken kan förhålla sig till sociala medier. Under den här dagen belyser vi sociala medier och bibliotek ur olika synvinklar.

 Sveriges Radio P4 Kronoberg har ett bra radioreportage om konferensen med intervjuer med både talare och besökare som du kan lyssna på: Biblioteken ska bli mer sociala. Under dagen diskuterades hur bibliotek kan använda sociala medier för att skapa dialog med sina kunder, hur man bygger upp en bra strategi för att arbeta professionellt med sociala medier och goda exempel från både Stockholms och Göteborgs stadsbibliotek.

Läs ett längre reportage om konferensen med länkar till alla presentationer.

Inga kommentarer: