tisdag 1 april 2014

Glocal classroom

Malmö Högskola deltar i ett spännande internationellt projekt som undersöker pedagogiska modeller för att integrera campus- med nätbaserad undervisning, The Glocal Classroom. Tillsammans med 3 partneruniversitet (Flinders, Australien, Stellenbosch, Sydafrika, och Guelph, Kanada) ska de skapa en global plattform för erfarenhetsutbyte om nätbaserat lärande mellan lärosäten. Dessutom ska varje partner hålla var sitt seminarium. Enligt en nyhet från Malmö Högskola:

- Projektet, som inleddes hösten 2013, kommer under 2014 att organisera fyra seminarier och workshops med vart och ett av de deltagande universiteten som värd. De tematiska seminarierna, knutna till magisterprogrammet i Communication for Development och korresponderande utbildningar vid partneruniversiteten, tjänar som levande fallstudier för utbytet och utvärderingen av pedagogiska erfarenheter.

Det första seminariet har redan ägt rum i Sydafrika med temat Transforming education through technological innovation: se programmet och inspelade sessioner. Seminariet i Malmö kommer i september men datumet är inte fastställt än.

Projektet ska bidra till Malmö Högskolans internationaliseringsarbete och ska utveckla lärarnas kompetens inom nätbaserad utbildning. Det finansieras med medel från STINT (Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education).

Inga kommentarer: