söndag 27 april 2014

Konferens om examination i högskolan

Konferensen Examination i Högskolan äger rum 22-23 maj i Stockholm och är ett utmärkt tillfälle att lyssna på intressanta initiativ och byta erfarenheter med kollegor från landets lärosäten. Konferensens huvudtema är hur vi kan använda examination som pedagogiskt verktyg samt att undersöka nya examinationsformer.

Konferensen tar också upp följande frågor:
  • Vad är bra examination - och hur uppnår vi kvalitet?
  • Så formulerar vi begripliga betygskriterier
  • Så optimeras examination av hela kursinnehållet
  • Framtidens examinationsformer - vad låter sig göras med tekniska lösningar?
  • Kräver studenterna förändrade förkunskaper nya examinationsformer?
  • Rättssäker bedömning och betygssättning - hur påverkas examinationsförfarandet?Inga kommentarer: