lördag 5 april 2014

Öppen kurs i blended learning

Dont Mix Your Drinks by Vermin Inc, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License by Vermin Inc

Blended learning handlar om kurser som kombinerar nätbaserad- och klassrumsundervisning. Om du vill lära dig mer om hur du utvecklar sådana kurser finns det en ny öppen kurs (MOOC) som tar dig genom designprocessen och ger dig möjlighet att testa dina idéer med andra lärare från hela världen. Kursen heter BlendKit2014 och ges av den amerikanske organisationen Educause i samarbete med University of Central Florida. Startdatumet är 21 april och kursen tar 5 veckor.

Kursen riktar sig till alla lärare och fokuserar på kursutvecklingsprocessen. Den har körts redan två gånger och vidareutvecklats sedan 2012.

The goal of BlendKit2014 is to provide assistance to faculty and instructional designers in developing and designing blended learning courses through (1) a consideration of key issues related to blended learning and (2) practical step-by-step guidance in producing materials for a blended course (e.g., developing design documents, creating content pages, and receiving peer review feedback at one's own institution).

Som alla MOOCs är kursen kostnadsfri men om du vill få möjlighet till en certifiering, UCF/EDUCAUSE Certified Blended Learning Designer, med examinationsuppgift och strängare bedömning får du betala en avgift på cirka 580 kronor.

Kursen innehåller följande element:
  • Läsning ur vetenskapliga artiklar om blended learning
  • Steg-för-steg guide till kursdesign
  • Interaktivitet via sociala medier
  • Regelbunden kontakt med handledare och kollegor
  • Expert och kollegial bedömning av din kursdesign

Inga kommentarer: