onsdag 9 april 2014

Universitetskanslern utreder högskolans utbildningsutbud

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet, 8 april 2014 
Regeringen tillsätter en utredning som ska se över vilka utbildningar högskolan erbjuder och hur väl de möter de behov som finns. Utredare blir universitetskansler Lars Haikola.

Universitet och högskolor i Sverige ansvarar själva för vilka utbildningar lärosätet ska erbjuda och hur de ska läggas upp. Detta är i grunden en bra princip, men det finns behov av att se över utbildningsutbudet på nationell nivå för att få en sammanhållen bild. Regeringen har därför idag tillsatt en särskild utredare med det uppdraget.

Utredaren ska beskriva utvecklingen och sammansättningen av utbildningsutbudet i högskolan under de senaste 20 åren, både på nationell nivå och på lärosätesnivå. Utredaren ska bedöma om utbildningsutbudet är väl avvägt i förhållande till kvalitetskrav, studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Utredaren ska också överväga om det behövs förändringar av utbildningsutbudet för att bättre möta framtidens behov.

I uppdraget ingår att särskilt se över sommarkurser och distansutbildning, möjligheterna till ökat svenskt användande av MOOC (Massive Open Online Courses) - en ny form av nätbaserad utbildning, examensfrågor och hur lärosätena använder ersättningsbeloppen för utbildning.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2015.

Utredare blir universitetskansler Lars Haikola. Haikolas förordnande som kansler går ut i höst, men detta uppdrag innebär att han lämnar posten redan i juni. Rekrytering av en ny universitetskansler har påbörjats och Haikolas efterträdare kommer att utses innan sommaren.

Inga kommentarer: