onsdag 30 april 2014

Lär dig mer om blended learning

Att blanda nätbaserad och klassrumsundervisning är idag mer regel än undantag men det finns olika metoder för att hitta en bra blandning (s k blended learning). En artikel på nättidningen Educational technology and mobile learning, Four important models of blended learning teachers should know about, ger exempel på fyra vanliga metoder inom blended learning.

  • Flipped classroom. Vänder på traditionell klassrumsundervisning genom att slåta elever/studenter titta på inspelade föreläsningsmoment och genomgångar hemma och sedan ägna klassrumstid åt övning, diskussion och fördjupning.
  • Station Rotation Model. Elever/studenter rör sig mellan stationer i klassrummet, där varje station har en egen aktivitet därav vissa är nätbaserade.
  • Lab rotation model. Elever/studenter byter mellan en praktisk klassrumsövning/laboration och en annan sal för nätstudier (grupp eller individuellt).
  • Flex model. Elever/studenter arbetar i samma klassrum men mest med nätbaserade aktiviteter både individuellt och i grupper. Läraren erbjuder handledning.

Vill du lära dig mer om dessa kan du även går genom en självstudiekurs i ämnet hos Khan Academy, Introduction to blended learning. Från kursen kommer denna film om flexmodellen.

Inga kommentarer: