lördag 12 april 2014

Sociala medier och utbildning


För ett par år sedan var många lärare skeptiska till att använda sociala medier i sin undervisning. Idag har inställningen vänt och nu används sociala medier för att främja kollaboration och skapa mer interaktivitet mellan studenter och lärare. Det senaste numret av den brittiska myndigheten JISCs tidskrift, JISC inform, fokuserar på goda exempel på sociala medier i utbildning: Listen, understand, act: social media for engagement.

- The role of social media has the potential to extend beyond learning and teaching to support student engagement in the broadest sense. It offers a new way to develop relationships between the student or learner and their institution, as well as an alternative means to raise awareness of an institution’s engagement efforts.

Förutom många intressanta artiklar i tidskriften finns det några bra tips om sociala medier som kom från ett webinar i december (se inspelningen).
  • Lyssna och skapa dialog i stället för att marknadsföra dig själv. Det handlar om att skapa nätverk.
  • Sociala medier handlar främst om att bygga relationer och skapa tillit. Du bygger ett nätverk för livet.
  • Studenter samlas i olika digitala miljöer via många olika terminaler. Man måste kunna möta dem där de är och använda olika kanaler. 
  • Se till att ha en övergripande strategi som är anpassad till organisationens vision och att sociala medier passar in i andra processer
  • Se till att hela organisationen har möjlighet till kompetensutveckling kring sociala medier
Läs även JISCs guide till digital kompetens, Developing digital literacies.

Inga kommentarer: