tisdag 15 april 2014

Rum för aktivt lärande

Hur skapar vi rum för lärande? Det är huvudfrågan bakom ett symposium i Uppsala 14-15 augustiRum för aktivt lärande - Ett symposium om framtidens pedagogiska rum som organiseras av Uppsala universitet, SLU, Akademiska Hus och Örebro universitet. Det finns många inspirerande exempel på innovativa lärmiljöer som främjar grupparbete och interaktivitet men för det mesta bygger man fortfarande ganska traditionella miljöer med klassrum, hörsalar mm.

- Det finns inte så mycket forskning kring rummets och den fysiska miljöns betydelse för lärandet, men det som finns tyder på att ett aktivt lärande ger bättre resultat än traditionell kunskapsförmedling och att ett anpassat rum kan stärka lärandet.

Symposiet ska visa upp goda exempel på praktik och design från USA och Australien. Bland annat visar man upp konceptet Active Learning Classroom som används redan vid flera amerikanska universitet och har byggts upp vid Uppsala universitet i anslutning till symposiet. Här handlar det bland annat om att byta ut en traditionell hörsal med ett rum för grupparbete där läraren står i mitten i stället för längst framme och kan också vandra mellan grupperna och handleda. Titta på denna film från University of Minnesota (Dr. Mark Decker kommer att berätta mer om Minnesotas projekt under symposiet).Desutom finns det praktiska workshops i flipped classroom och diskussioner om hur man bygger rum för lärande. Under mötet kommer ett svenskt nätverk för aktivt lärande att formas.

Mer information och länk till anmälan.

Inga kommentarer: