torsdag 24 april 2014

Multitasking i klassrummet - hot eller möjlighet?

Multitasking on a new dimension by Sorosh, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License by Sorosh

Vad kan man göra som lärare för att fånga klassens uppmärksamhet när alla har dator/platta/mobil och kan enkelt kolla Facebook eller andra sociala medier? En artikel i nättidningen Inside Higher EdFacebook in the Back of the Classroom, ger några tips om hur du kan vända studenternas multitasking till din (och deras) fördel.

Att införa förbud löser inte problemet egentligen och artikeln ger ett antal konkreta tips:
  • Diskutera fram tydliga regler för hur datorer osv ska användas i klassrummet. Se till att hålla denna diskussion levande så att alla förstår varför regler behövs.
  • Ta upp multitasking som lektionsämne. Diskutera deras användning av sociala medier och hur det påverkar deras liv och studier. Skapa en medvetenhet om frågan.
  • Integrera informationssökningsuppgifter i lektionen. Be dem söka efter fakta, skapa ett bildspel, hitta lärresurser mm.
  • Stressa inte. Acceptera att en del klarar av att hantera flera kanaler och om de skriver ett kort meddelande betyder inte att de nonchalerar dig och klassen. Många lärare gör precis likadant på konferenser och i möten.
- Worry less if some students want to hang out both in the world that you have constructed (your classroom) and the virtual world that they have made.
Have you never been to a conference or a talk where you both simultaneously listened to the presenter and took in some other visual stream of information from your device?
We are all in the process of renegotiating attention. Our personal interactions, even our face-to-face interactions, are now often mediated by technologies. And that may be more okay than we think.

Inga kommentarer: