torsdag 3 april 2014

Webinar: Kompetensförsörjning för ett hållbart och konkurrenskraftigt arbetsliv

Nordiska nätverket för vuxnas lärande (NVL) ordnar ett nytt webinar 9 april, 14.00-15.00 med temat framtidens kompetensförsörjning.

Varifrån kommer arbetskraften när antalet yrkesverksamma i de nordiska länderna sjunker? Hur utformas nödvändiga system och strukturer för att säkra kompetensförsörjningen i privat och offentligt näringsliv? Vems är ansvaret att gymnasieskolans yrkesinriktade utbildningar motsvarar företagens och arbetsplatsernas kompetenskrav? Vad gör företagen/arbetsplatserna själva för att systematiskt utveckla yrkeskompetensen hos de som redan är anställda? Hur reducerar vi den arbetslöshet som beror på otillräcklig kompetens kopplat till lediga jobb?

Huvudtalaren är entreprenören Ingegerd Green (VD på Skärteknikcentrum) och hon kommer att tala om de utmaningar som näringslivet uppfattar vara generella för arbetsmarknaden, oavsett sektor och bransch, samt diskutera de komponenter som vi uppfattar som viktiga delar i ett väl fungerande system för kompetensförsörjning i ett hållbart och konkurrenskraftigt arbetsliv.

Webinaret är kostnadsfritt och öppet för alla. Du behöver registrera dig för att få länken till mötesrummet (skickas till alla registrerade dagen före mötet).

Mer information och länk till registrering.

Inga kommentarer: