måndag 14 april 2014

Bibliotekens betydelse för medie- och informationskunnighet


creative commons licensed ( BY-NC-SA ) flickr photo shared by davepattern

Svensk biblioteksförening har just släppt en ny rapport: Medie- & informationskunnighet – en forskningsantologi (läs mer i artikeln Ny rapport om bibliotekens betydelse för medie- och informationskunnighet). Nio forskare från tre lärosäten skriver om vikten av medie- och informationskunnighet (MIK) i skolan och bibliotekens roll som kunskapscenter och resurs. Många färdigheter inom MIK är inte särskilt nya (läs- och skrivkunnighet, källkritik) men är mycket mer omfattande än förr med både analoga och digitala sammanhang. Det finns ett stort behov av stöd inom MIK i skolor och i samhället i stort och bibliotekets kärnuppgift är att stå för detta stöd.

- Tillsammans bildar de allmänna biblioteken ett unikt rikstäckande nätverk av över 4 000 kunskapscentraler. Dessa är en resurs för att möta vår tids ökade behov av medie- och informationskunnighet, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening.

Ett reportage om rapporten av Sveriges RadioDigital kompetens svårt för skolorna att lära ut lyfter frågan om bristande kompetens både hos många barn och ungdomar men även hos en del lärare. Även om elever är bra på att spela spel är de ofta mindre bra på att använda datorn för lärande och saknar grundläggande kompetens i informationssökning och källkritik. Många lärare saknar dessa färdigheter eftersom de inte ingick i lärarutbildningen. I reportaget säger Ann-Marie Roos Retourné, skolbibliotekarie på Björkhagens skola i Stockholm:

- Det är också så att själva arbetssättet, hur man ställer öppna frågor på nätet, bryter mot skolans traditionella inlärningsformer där memorera kunskap varit en viktig del. På det stora hela så är det en ansträngning för både lärare och skolbibliotekarier att arbeta med den digitala kompetensen enligt forskningsantologin. Och om det ska bli bra är det viktigt att eleverna får kontinuerlig återkoppling under arbetets gång.

Rapporten kommer att presenteras och diskuteras under konferensen Biblioteksdagarna i Umeå 7-8 maj.

Inga kommentarer: