fredag 25 april 2014

Att välja en ny lärplattform

Att välja en ny lärplattformen är en svår och komplex process och kräver engagemang från ledning, lärare och tekniker. En ny artikel i den amerikanska tidskriften Educause Review, Selecting a Learning Management System: Advice from an Academic Perspective, kartlägger hela processen och ger värdefulla råd om hur man får med alla intressenter. Artikeln beskriver de olika alternativ som finns idag inklusive molnbaserade plattformar med fördelar och nackdelar på alla. Sedan går de genom en checklista på hela beslutsprocessen och föreslår olika typer projektorganisationer och processer.

Bland slutsatserna betonas vikten av en rejäl förankring i organisationen, att alla intressenter är med i projektet, en jämn fördelning mellan teknisk och akademisk personal och att man behöver tid för systematisk testning. Den avgörande framgångsfaktorn är nog att lärarna behöver support för att kunna använda plattformen på ett pedagogiskt sätt.

- Students want instructors to use LMS features more effectively. According to the ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology, instructors regularly use only 50 percent of their LMS features. Instructors and those supporting them must not only understand the benefits of LMS features, but also be trained to use them effectively.

Referens:
Selecting a Learning Management System: Advice from an Academic Perspective.
Clayton R. Wright, Valerie Lopes, T. Craig Montgomerie, Sunday A. Reju, and Seb Schmoller. Educause Review, April 2014.

1 kommentar:

Anders Ambrén sa...

Amerikanarna brukar ju ofta vara förtjusta i "features" och lätt missa "benefits" . Utmärkt att artikeln belyser det faktum att endast BRÅKDELAR av möjligheterna i moderna lärplattformar utnyttjas. Lärarna har huvudansvaret för ett pedagogiskt användande. Inte studenterna. ;-)