lördag 19 april 2014

Webinar om öppna lärresurser i Estland

SVERD (Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning) arrangerar ett webinar tisdag 22 april som handlar om öppen utbildning i Estland. Estland ligger ganska långt framme när det gäller användning av öppna lärresurser och Hans Põldoja (se hans forskningsprofil), Tallinn University, kommer att presentera flera projekt och utvecklingsarbete som pågår just nu. Webinaret hålls på engelska.

Datum: Tisdag 22 april
Tid: 14.00 14.45
Plats: Adobe Connect https://connect.sunet.se/sverd

Inga kommentarer: