torsdag 10 april 2014

Resurser för nätstudier

Study/work desk by Nicole Lee, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License by Nicole Lee

Studenter har inte alltid den nödvändiga kompetensen att fullt delta i dagens nätbaserade utbildningar. Många behöver hjälp inom tre huvudområden: tekniska färdigheter (vanliga webbverktyg, effektivare användning av lärplattform mm), akademiska färdigheter (skrivande) och studieteknik. En artikel av Debbie Morrison, Resources to Help Students Be Successful Online in Three Areas: Technical, Academic & Study Planning, föreslår lämpliga lärresurser som kan hjälpa studenter att arbeta effektivare på nätbaserade kurser.

- Students need a wide range of skills to learn successfully in online settings; they need to be tech savvy, know how to collaborate with peers, conduct online research, navigate proficiently within the learning management platform, manage their time effectively and engage in the learning process by interacting with content, peers and completing course work via the learning platform. Many high school and undergraduate students (perhaps even learners with an undergraduate degree or higher) have a skill gap in one area or another when beginning an online course for the first or even second time. It’s also likely a significant number of students lack the required academic skills for the online course they plan to complete.

Här finns det länkar till självstudiematerial som visar hur du till exempel arbetar i de vanligaste lärplattformar, skriver kollaborativt via t ex Google Drive, blir bättre på att skriva anteckningar, planerar skrivprocessen, undviker vanliga skrivfel mm.

Inga kommentarer: