onsdag 23 april 2014

E-resursernas påverkan på högskolebiblioteken - ny rapport

Bild: Kungliga Biblioteket
Kungliga Biblioteket har just publicerat en studie, E-resursernas påverkan på universitets- och högskolebiblioteken – en historia om IT, infrastruktur och makt, som undersöker hur utvecklingen av e-tjänster och e-resurser har påverkat biblioteken under åren 1988-2012. Under den tiden har bibliotekets roll förändrats radikalt: Vi bygger inte längre samlingar, vi prenumererar på kunskap. Framför allt den vetenskapliga publiceringens övergång från tryckt till digital format betyder att biblioteket kan idag erbjuda ett större urval av artiklar än någonsin tidigare men det betyder också att en stor del av bibliotekets bug´dget går till att betala dyra tidskriftsprenumerationer.

- Vi menar sammanfattningsvis att utvecklingen under den tid vi studerat har inneburit att biblioteken gått från den klassiska rollen inom akademien som inneburit att samla in organisera, spara och tillhandahålla det vetenskapliga materialet på plats, till att tillhandahålla digitala tjänster som ger access till relevant litteratur i digital form. 

Vetenskaplig publicering har nästan helt digitaliserats men när det gäller e-böcker återstår en del problem som ska lösas. Hur kommer e-boksrevolutionen att påverka utbildning och läsande?

Ladda ner rapporten som pdf-fil: E-resursernas påverkan på universitets- och högskolebiblioteken – en historia om IT, infrastruktur och makt, Christine Wallén, Kungliga Biblioteket, 2014

Inga kommentarer: