onsdag 2 april 2014

LangOER - projekt om öppna lärresurser på mindre språk

Idag finns det miljoner öppna lärresurser (OER Open Educational Resources) i form av filmer, ljudfiler, texter, animeringar, spel och annat kursmaterial som får kopieras och bearbetas i enlighet med Creative Commons-licensiering. Problemet är att det mesta är på engelska och frågan är hur öppna lärresurser ska utvecklas på mindre språk, till exempel de nordiska.

Göteborgs universitet är med i ett nytt EU-projekt, LangOER, som ska främja undervisning och lärande på mindre språk samt minoritetsspråk genom utveckling av öppna lärresurser. Tillsammans med lärosäten och organisationer från Grekland, Polen, Lettland, Nederländerna, Litauen, Norge och Belgien kommer de att inventera OER-initiativ runt om i Europa, främja utvecklingen av OER på mindre språk, ta fram praktiska verktyg och metoder för lärare, koppla till viktiga internationella initiativ, främja samarbete mellan befintliga initiativ och påverka på policynivå i de berörda länderna. Kan utvecklingen av egna öppna lärresurser även skapa nya möjligheter för dessa språk och kulturer?

LangOER aims to contribute to the promotion of learning and teaching of less used European languages by linking them to the global challenges of Open Education. This will be achieved by awareness raising and capacity building activities (including exchange of good practice, training, expert consultations, discussions and dissemination activities) for the two main target groups, policy makers and educators in less used languages in Europe. The project aims to “strengthen the role of languages in improving employability and competitiveness”

Här kan du se en presentation av projektet från ett webinar under Open Education Week (14 mars). Se en inspelning av detta webinar.

Inga kommentarer: