måndag 28 april 2014

Ny avhandling om den digitala skrivprocessen


En ny avhandling av Marie Nordmark, Örebro universitetDigitalt skrivande i gymnasieskolans svenskundervisning. En ämnesdidaktisk studie av skrivprocessen, visar hur skrivprocessen har förändrats i övergången från papper till digitala medier (se även en artikel på Skolverket.se, Användning av datorer utmanar skrivandet). Hon har observerat totalt 42 svensklektioner på gymnasienivå och har dessutom intervjuat både elever och lärare om skrivprocessen. En del av planeringsprocessen försvinner i det digitala menar hon och nu skriver man direkt på skärm utan att först ta fram en disposition.

- I det digitala skrivandet är skrivandet den i tid stora och komplexa delen av skrivprocessen där eleverna både skriver, planerar och bearbetar sin text samtidigt som den växer fram på skärmen. Samtidigt som eleverna skriver sin text planerar och bearbetar de sina text på detaljnivå. Detta skiljer sig från tidigare undervisning om skrivprocessen som betonar disposition eller planering för text samt skrivande i flera versioner av utkast. I det digitala skrivandet används ingen särskild disposition eller plan för skrivandet.

En annan tydlig linje i avhandlingen är att tillgången till sociala medier är allt för frestande för eleverna i klassrummet och att många har svårt att verkligen koncentrera sig eftersom fokus i skolan i på det sociala samspelet. Många elever menar att de helst skriver hemma medan klassrumstiden går åt kontaktskapande aktiviteter. Detta är inte nödvändigtvis negativt eftersom många ägnar klassrumstiden åt att hjälpa sina vänner med skolarbetet i en mentorroll. Sociala medier kan användas för att utveckla elevernas skrivande men det kräver en öppen dialog om både fördelar och nackdelar:

- Mina resultat skulle också kunna användas för att elever och lärare skulle kunna diskutera användningen av sociala medier på gott och ont i undervisningen. Att använda sociala medier och digitala resurser skulle kunna användas aktivt i undervisningen för att utveckla elevernas skrivande.

Inga kommentarer: