fredag 18 april 2014

Webinar om Padlet

Padlet är ett bra verktyg som ger dig möjlighet att skapa en gemensam arbetsyta för brainstorming, anteckningar och planering. Du kan dela ytan med en grupp, klass, valda kollegor, hela världen eller hålla den helt privat. Alla som har tillstånd kan enkelt lägga upp anteckningar, filmer, bilder eller dokument på ytan.

För att veta mer om hur du kan använda Padlet i din undervisning kan du delta i ett webinar som finska Bildningsalliansen arrangerar 24 april 13.00. Webinaret är självklart kostnadsfrit men du måste först anmäla dig.

Till anmälningsblanketten.

Inga kommentarer: