torsdag 1 maj 2014

MOOCs för lärarfortbildning

Fortbildning av lärare genom MOOCs kan ge flera fördelar enligt en ny artikel av William Jobe (Stockholms universitet), Christian Östlund och Lars Svensson (Högskolan Väst), MOOCs for Professional Teacher Development (SITE 2014 - Society for Information Technology and Teacher Education). Flera lärosäten kan tillsammans erbjuda korta fortbildningskurser för lärare i hela landet som komplement till befintliga eller i vissa fall som ersättning. Fördelarna med MOOC-formatet är att lärarna kan skapa nya nätverk och samarbetar med kollegor från andra delar av landet samt att de lär sig mer om nätbaserad undervisning. Problemet är hur man kan erbjuda högskolepoäng på en kurs som inte får vanlig finansiering och här ser författarna en lösning i avgifter för examination (något som redan tillämpas hos flera MOOC-konsortier. Ytterligare en viktig faktor är att kurserna tillämpar en interaktiv peer-learning pedagogik som de ursprungliga MOOCs (s. k. cMOOCs).

- A MOOC is a trending concept in education that is disrupting traditional methods of
learning consumption. The emergence and use of MOOCs for professional teacher development is still uncommon, but on the verge of gaining a foothold. Research regarding MOOCs typically
focuses on impacts for higher education and lifelong learning. However, the specific intersection of MOOCs and professional teacher development is poorly researched. This concept paper contemplates the benefits and drawbacks of using MOOCs for professional teacher development and calls for more practical studies and explorative research.

I Sverige har vi redan sett ett fåtal fortbildningskurser för lärare som har erbjudits av Karlstads universitet i samarbete med Skolverket och Högskolan i Lillehammar, se Lifelong Learning Web, samt Karolinska Institutets öppna kurs Flexible, Distance and Online Learning (FDOL).

Inga kommentarer: