torsdag 22 maj 2014

En student skriver till sina lärare


En artikel av Austin Fitzhenry i Times Higher Education, A student's lecture to professors, ger goda råd till alla lärare från studentens perspektiv. Han ger några konkreta råd om hur undervisningen kan förbättras och även om han är en engagerad student finns det en hel del kritik i artikeln. Han fokuserar på följande förbättringsåtgärder:
  • Fokusera på dem som vill lära sig. Det finns en del studenter som inte riktigt förstår varför de studerar. Lägg inte ner tid på att försöka locka in dem men utgå ifrån att alla brinner för ditt ämne och visa din engagemang. 
  • Utmana studenterna. Sluta med onödig repetition och håll tempot. De flesta ser till att de hänger med.
  • Lägg ner kursboken och låt studenterna utförska begrepp.
  • Fokusera inte på testning, främja kreativitet. 
  • Ge meningsfulla uppgifter och undvik studentpresentationer. Studenter är bra på att känna igen uppgifter som inte skapar mervärde och därför lägger de ner minimalt med tid på dem. Att be studenter förbereda egna presentationer kan vara bra för en del men att sitta och lyssna på 50 st studentpresentationer inspirerar få.
  • Ingen närvaroplikt. Lita på studenterna och inse att de är vuxna som fattar egna beslut. Om aktiviteten är bra och ger något kommer de frivilligt. Om inte gör de något annat.
Läs artikeln och se vad du tycker.

Inga kommentarer: